ალაზნისთავი

34
ალაზნისთავი

თუშეთის მთების მონახულებისას, აუცილებელად ეწვიეთ თუშური გუდის ყველის საწარმოს, რომელიც გომეწრის ხეობაში, სოფელ ალაზნის თავში მდებარეობს.

თუშური ტრადიციებით დამზადებულ ყველს, აქვს გეოგრაფიული აღნიშვნისა და ადგილწარმოშობის დასახელება მინიჭებული რაც იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია მოიცავს ყველა იმ მახასიათებელს, რომელთა ფორმირება ხდება განსაზღვრული ადგილობრივი, ბუნებრივი გარემოს ზეგავლენით.

ალაზნისთავი
ალაზნისთავი
ალაზნისთავი
  • +
    პროდუქციის ასორტიმენტი
  • +
    რა ვნახოთ?

მთა-თუშეთი, ახმეტა, გომეწრის ხოება, სოფელი ალაზნის თავი

09:00-18:00